4. TypeScript – Değişkenler Tipleri

0
240

JavaScript ‘in type safe bir dil olmadığına ve TypeScript’in bu gibi boşlukları doldurmak adına tasarlandığını daha önceki makalelerimizde belirtmiştik.  Peki TypeScript bize bu konuda ne imkanlar sağlıyor şimdi onlara değinelim.

İlk olarak TypeScript, değişkene bir tip tanımladığımızda kodunuz içerisinde tanımlamış olduğunuz değişkene aynı tipte değerlerin atanıp atanmadığını kontrol etmektedir. Örneğin: number olarak tanımladığınız değikene string bir değer setlemeniz durumunda kodunuzu JavaScript’e compile etmeyecektir ve hata veriyor olacaktır. TypeScript içerisinde değişkenlere kendiniz tip tanımlayabildiğiniz gibi aynı zamanda da ilk değeri set ederekte TypeScript tarafından otomatik algılanmasını sağlayabilirsiniz.

var num:number=5;
var num2 = 5;

Örneğin yukarıdaki her iki değişkenin tipide aynıdır. İlk satırda bunu biz belirledik, ikincisinde ise vermiş olduğumuz value göre TypeScript kendisi manipüle etmektedir.

TypeScript içerisindeki değişken tiplerini belirtlemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Any Değişken Tipi

Any, tüm değişken tiplerini kapsayan dinamik bir tiptir. Any değişken tipini kullanmanız durumunda ilgili değişkene number, string vs value setmeniz durumunda kontrol edilmeyecektir. Aslında tamamen JavaScript’te tanımlamış olduğumuz bir değişken gibi kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki koda bakacak olursanız any olarak tanımladığımız değere ilk olarak bir sayı ve sonrasında ise string value setledik.

var num: any = 5;
num="test"

Built-in Types (Dahili Tipler)

number, 64 bitlik ondalık ve tam sayı tiplerini kapsamaktadır.

string, unicode karakteri temsil eder.

boolean, logical yani mantıksal değerleri temsil eder. (true, false)

void, fonksiyonların geri dönüş yapmayan değişken türünü temsil etmektedir.

null, nesnenin değerinin olmadığını temsil eder.

undefined, initialized edilmemiş değişken tipini temsil etmektedir.

User-defined Types (Kullanıcı tarafından tanımlanan tipler)

Kullanıcı tanımlı türler, Enumerations (enums), classes, interfaces, arrays, ve tuple’dır. Bu değişken türlerine ilerideki konularımızda daha detaylı değiniyor olacağım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here