Internal Value for Approval Status

Internal Value for Approval Status

0 192

List / Library onay durumu (_ModerationStatus) alanı için caml query içerisinde internal value kullanarak query atabilirsiniz.

Status
Internal Value
Approved
0
Rejected
1
Pending
2
Draft
3

<Where><Eq><FieldRef Name=’_ModerationStatus’ /><Value Type=’ModStat’>0</Value></Eq></Where>

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Themetf